Tous ensemble

Behoud je talent....inzetbaar!
Je bedrijf en medewerkers aanpassen aan het nieuwe abnormaal.
Vandaag en morgen.

Hoe doen we dat?
Bevraag & begrijp
We bevragen jouw medewerkers over hoe zij omgaan met "werk" in tijden van Corona: balans werk-privé, bezorgdheden, veiligheid & gezondheid, relatie met leidinggevende, collega's en je bedrijf, ...We peilen tot slot ook naar hun ideeën en verbetervoorstellen.
Pas aan & verbeter
Op basis van de ervaringen, inzichten en ideeën van je eigen medewerkers formuleren we concrete
verbeteracties.. Verbeteringen en acties in het kader van communicatie, opleiding, coaching, samenwerking,, veiligheid & gezondheid, cultuur, ....
Behoud & versterk
Zo help jij je medewerkers én je bedrijf weerbaar en inzetbaar te zijn én te blijven. En kan je in deze moeilijke periode de werknemer-werkgever relatie versterken. Die kan immers niet sterk genoeg zijn! Vandaag en morgen!
De uitdaging
Eén virus heeft de ganse wereld op z'n kop gezet. En het lijkt here to stay! Met ups & downs qua social distance, remote of op veilige afstand werken, strenge of versoepelde maatregelen, kinderen altijd thuis of soms op school, ... zal je de komende maanden heel wat uitdagingen
moeten aangaan.
Dit zet een enorme druk op op jouw werknemers én je bedrijf. Je hebt de afgelopen periode waarschijnlijk al heel wat aanpassingen gedaan en veel zaken voor de eerste keer geprobeerd. Hoe hebben je medewerkers dit allemaal hebben ervaren? En hoe kijken ze naar de toekomst: bezorgd of hoopvol?
De opdracht voor jouw bedrijf is je medewerkers inzetbaar te houden de komende periode. Om op die manier deze abnormale tijden door te komen. En de basis te leggen voor de toekomst.
Inzicht & acties
We bevragen jouw medewerkers over "werk" in tijden van Corona. Dankzij vragenlijsten op maat van je functiegroepen begrijpen we hoe jouw medewerkers omgaan met thuis- of aangepast werk en de eventuele zorg voor kinderen. Zijn je leidinggevenden en directie voldoende aan- of eerder afwezig? Was je communicatie helder? Welke begeleiding of opleiding hebben je medewerkers nodig om inzetbaar te blijven? En tot slot, welke ideeën en verbetervoorstellen hebben je medewerkers zelf?
Dankzij data analyse geven we inzicht in de ervaringen, noden en ideeën van je eigen medewerkers. Samen bedenken & definiëren we concrete verbeteracties op niveau van afdelingen, functiegroepen, .....
Verbeteracties rond interne communicatie, opleiding, coaching, cultuur, samenwerking,...
Behoud je talent....inzetbaar
Na onze samenwerking kan jij snel aan de slag met de juiste acties op vlak van interne communicatie, begeleiding, coaching en opleiding. Acties gebaseerd op concrete ervaring en input van je eigen medewerkers.
Zo help jij je medewerkers inzetbaar & weerbaar te zijn & te blijven in deze uitdagende periode. En versterk je ongetwijfeld de band werkgever-werknemer.
Die kan in deze tijden immers niet sterk genoeg zijn. Tous ensemble!
Ook je medewerkers inzetbaar (be)houden?
Drop je gegevens & we nemen snel contact!
Corona Persona!
Behoud je talent....inzetbaar!
Vandaag en morgen.
Vragenlijsten op maat
Diverse vragenlijsten voor verschillende functiegroepen binnen je bedrijf.
Zodat iedereen kan bevraagd en begeleid zal worden.
Korte doorlooptijd
Dankzij goede afspraken en planning doorlopen we het project op 5 weken.
Vanaf de intake, over de bevraging tot de concrete verbeteracties.
Praktisch advies
De focus ligt op concreet en praktisch advies om de inzetbaarheid van je medewerkers te garanderen. Gebaseerd hun concrete ervaringen, bezorgdheden en ideeën.
Retentie als het nieuwe rekruteren
Dankzij deze acties versterk je de band met je medewerkers. Rekruteren is vandaag misschien niet aan de orde. Talent vandaag en morgen behouden nét wel.
Ik wil meer weten !
Je weet wat te doen. Tot snel.