Recruitment

Snellere en betere aanwervingen dankzij een sterke recruitment aanpak
Wat verstaan wij onder slim rekruteren?
Sollicitatieproces & tools
Kandidaten worden medewerkers dankzij een sterke candidate experience.
Instroom kanalen
Efficiënte besteding van je budget door inzicht in succesvolle kanalen.
Recruitment skills
Met de juiste vaardigheden talent selecteren, boeien en aanwerven.
Ambassadeurs
Betere kandidaten dankzij je eigen medewerkers.
Sollicitatieproces & tools
Van kandidaat tot medewerker
Waar loop je tegen aan?
# kandidaten haken af tijdens de sollicitatieprocedure
# onze vacatures staan te lang open
# kandidaten zijn ontevreden over onze aanpak
Wat is de oorzaak?
# ons recruitment proces duurt te lang
# de selectieprocedure is verouderd
# onze aanpak is niet meer afgestemd op de kandidaat van vandaag
Hoe los je dit op?
Dankzij inzicht in de doorlooptijden van kandidaten en hun tevredenheid over je sollicitatieproces kan je het proces aanpassen. Hierdoor blijven kandidaten geboeid, haken ze niet meer af en worden sollicitanten uiteindelijk medewerkers.
Instroom kanalen
Efficiënte besteding van je recruitment budget
Waar loop je tegen aan?
# de kosten van externe partners en jobboards lopen hoog op
# we hebben weinig instroom
# we verliezen veel tijd met het briefen van onze partners
Wat is de oorzaak?
# we hebben geen inzicht in de effectiviteit van onze eigen instroom, partners en jobboards
# we investeren daardoor in de verkeerde partners en kanalen
# we adverteren via kanalen zonder daar verder over na te denken
Hoe los je dit op?
We creëren inzicht in de efficiëntie van je partners en kanalen waardoor je begrijpt welke zinvol zijn
voor welke functies. Zo besteed je je recruitment budget op de juiste manier en creëer je ruimte voor andere investeringen.
Recruitment skills van je staff
Talent selecteren en boeien
Waar loop je tegen aan?
# kandidaten haken plots af tijdens de selectieprocedure
# hiring managers kunnen moeilijk beslissen over aanwervingen
# we krijgen moeilijk inzicht in het potentieel, motivatie, .... van de kandidaat
Wat is de oorzaak?
# hiring managers missen de vaardigheden en/of ervaring om te selecteren
# we hebben geen duidelijke aanpak op vlak van interviews
# we slagen er niet in de kandidaten te boeien en te binden tijdens het selectieproces
Hoe los je dit op?
Door gerichte opleiding en begeleiding van je recruitment team en hiring managers leer je zowel kandidaten te boeien én de juiste talenten te selecteren.
Ambassadeurs
Betere kandidaten via je eigen medewerkers
Waar loop je tegen aan?
# er solliciteren geen kandidaten via onze medewerkers
# de kosten van selectiefees lopen hoog op
# we zijn te afhankelijk van jobboards voor instroom
Wat is de oorzaak?
# onze medewerkers worden en zijn te weinig betrokken bij onze employer branding en recruitment
# onze employer brand wordt onvoldoende uitgedragen door onze medewerkers
# we beschikken niet over tools & platformen om medewerkers te betrekken en te laten delen
Hoe los je dit op?
Door medewerkers actief te betrekken bij je employer branding en recruitment bereiken én overtuigen zij interessante kandidaten om te solliciteren. Zo betrek je medewerkers en verlagen je recruitment kosten.
KLanten getuigen
Optis - IT Consulting
" De workshop liet ons actief nadenken over de huidige recruitment flow, processen, acties en potentiële verbeteringen. Dankzij de outcome van deze sessie kunnen we met concrete, eenvoudig te realiseren acties aan de slag om efficiënter en gestructureerder te rekruteren.
Roel Horemans - Managing Partner
Hoe werken we samen?
Recruitment On Site
Te veel openstaande vacatures?
Te weinig tijd om zelf grondige verbeteringen door te voeren?

Op tijdelijke basis ondersteunen we jou
# om vacatures in te vullen
# je huidige aanpak te verbeteren
zodat je uiteindelijk zelf beter en sneller talent aantrekt.
Recruitment Plan
Nood aan inspiratie? Te weinig tijd om "mee te zijn" met de recente trends & ontwikkelingen?

Tijdens een strategische workshop
# analyseren we je ambities & aanpak
# definiëren we verbeteracties
Na afloop kan jij zelf aan de slag met talloze acties op je ganse recruitment funnel.
Recruitment Coaching
Ben je zelf aan de slag met verbeteracties? Op zoek naar een sparring partner om jezelf of je collega's te begeleiden?

Dankzij recruitment coaching ondersteunen we "op afroep" om zelf je aanpak te verbeteren.
Benieuwd ?
We ontdekken het samen bij een koffie.